Wedzera vaaida
 
Bvisai vaaida

Grade kuti chikamu chiduku uye chikamu chiduku kuti grade Calculator

Grade kuti chikamu chiduku uye chikamu chiduku kuti grade karukureta, Akakubvumidza kutendeutsa zvikamu zviduku uye zvakasiyana vazhinji grade zvikamu zviduku, kana grade zvikamu zviduku kuti nyore zvikamu zviduku uye zvakasiyana nhamba. Nokuti vatendeukira hacho kuti grade, kupinda numerator, dhinomineta, integer chikamu chakapatsanurwa uye kunaka chiratidzo integer chikamu hacho, kana zvichidiwa.
Enter hacho: