Wedzera vaaida
 
Bvisai vaaida

Misa kuyerera zvazvingava zviumbu

US tani refu pazuva, kilogram pa wechipiri, arşive savi paawa, paundi paminiti uye zvimwe zvose guru aibuda zvazvingava zviyero, exchange matafura
ZvoseZvose AA CC DD EE GG HH KK MM PP RR TT UU
A
Arşive tani pa wechipiri
Arşive tani paawa
Arşive tani paminiti
Arşive tani pazuva
C
Centigram pa wechipiri
D
Decigram pa wechipiri
Dekagram pa wechipiri
E
Eksagram pa wechipiri
G
Gigagram pa wechipiri
H
Hectogram pa wechipiri
K
Kilogram pa wechipiri
Kilogram paawa
Kilogram pagore
Kilogram paminiti
Kilogram pazuva
M
Megagram pa wechipiri
Microgram pa wechipiri
Milligram pa wechipiri
Milligram paawa
Milligram paminiti
Milligram pazuva
P
Petagram pa wechipiri
Pound pa wechipiri
Pound paawa
Pound pagore
Pound paminiti
Pound pazuva
R
Ramu pa wechipiri
Ramu paawa
Ramu pagore
Ramu paminiti
Ramu pazuva
T
Teragram pa wechipiri
U
UK tani refu paawa
UK tani refu pagore
UK tani refu pasekondi yoga yoga
UK tani refu pazuva
US tani refu pagore
US tani refu paminiti
US tani refu pasekondi yoga yoga
US tani refu pazuva